Přeskočit na obsah

AKCE TÝDNE: Cu kabely mix (mimo koax) 55,- Kč/kg

Výpis z obchodního rejstříku

Souhlas k provozování zařízení

Osvědčení o registraci plátce DPH

Seznam přijímaných odpadů

Smlouva o zajištění zpětného odběru

Souhlas k provozování mobilního sběru výkupu odpadů Středočeský Kraj

Souhlas k provozování mobilního sběru výkupu odpadů Praha

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu

Souhlas k provozování zařízení demnotáže elektrozařízení

Souhlas k provozování zařízení demnotáž elektromotorů

Osvědčení o registraci plátce DPH

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu

Smlouva o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů

Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů provoz Nymburk

Souhlas k provozování zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností

Výpis z obchodního rejstříku

Souhlas k provozování zařízení, ke zpětnému odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení